Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
 • Poruchy a servis

Prečo vznikajú poruchy na strechách?

 • nesprávne vstupné údaje
 • zlý návrh technického riešenia
 • zlá projektová dokumentácia
 • nekvalitné materiály a konštrukčné prvky
 • rozdielna životnosť jednotlivých materiálov a komponentov, nezlučiteľnosť
 • nesprávna realizácia
 • nesprávne používanie a nedostatočná údržba
 • nesprávna manipulácia s materiálmi
 • živelné katastrofy, havárie, a pod.
 • nekvalifikované požiadavky
 • nerealistické požiadavky
 • šetrenie financiami na úkor kvality
 • chyba projektanta
 • chyba výrobcu materiálov
 • nekvalitný servis
 • chyba realizátora
 • neopatrnosť firmy a pracovníkov
 • neznalosť

Poruchy

Na aké poruchy si dať pozor

 • Statické

  Príčinami statických porúch sú väčšinou preťaženie, bodové alebo plošné zaťaženie, pridávanie ďalších vrstiev bez ohľadu na maximálnu nosnosť konštrukcie. Ďalšou príčinou je vietor, nesprávne alebo zlé ukotvenie prvkov na streche. Ako posledná príčina zo statických prvkov je korózia stavebných materiálov.

 • Vodotesnosť izolácie

  Príčinami týchto typov porúch sú napríklad zlé projektové riešenia, nesprávne technológie, použitie materiálov s nedostatočnými technickými vlastnosťami pre danú strechu, deformácia vrstiev alebo nezlúčitelné materiály. Najčastejšie príčiny sú nekvalitná práca a nesprávne riešenie strešných detailov.

 • Konštrukčné detaily

  Myslíme si že na detailoch záleží a práve tým venujeme obrovskú pozornosť. Príčinami konštrukčných porúch sú najčastejšie nedostatočné spády, nedostatočné odvodnenie, zvislé ale aj vodorovné upchávanie vpustí a zvodov odkvapového systému, čo má za následky zanedbaná údržba jednotlivých prvkov strechy.

 • Stavebné a fyzikálne poruchy

  Tento typ porúch vzniká najmä pre nedostatočné množstvo tepelných izolácií, kondenzačné poruchy v ploche ale aj detailoch, nadmerná hlučnosť, alebo otrasy spôsobené kmitaním strešnej konštrukcie, napríklad výrobné haly a podniky.

Údržba

Servis a údržba strechy

Niektoré činnosti sú jednoduché ale aj odborné, a ak si na základnú údržbu ako napríklad čistenie od odtokových prvkov netrúfate sami, radi realizujeme záruční a po záruční servis.

Pri servise kontrolujeme samotný stav strechy ale aj:

 • kontrolu hydroizolačného systému, jeho celistvosti a napojenia na stavebné konštrukcie a strešné prvky
 • vyčistenie odvodňovacieho systému, žľabov, vpustov, upevnenie košíkov…
 • vyčistenie strešného plášťa od odpadkov, náletovej zelene a iných nečistôt
 • kontrolu upevnenia všetkých strešných prvkov, antény, svetlíky, a pod.
 • kontrolu celistvosti tmelov, ich doplnenie alebo výmenu
 • kontrolu náterov a povrchových úprav konštrukcií, ktoré vystupujú nad rovinu strešného plášťa vrátane potrebných opráv
 • opravu hydroizolačných povlakov (ak je to nutné), najmä konštrukčných detailov a pre páskovanie všetkých spojov

 

COLLABORIAMO

Nostri partner