Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • Služba

    Ostatné služby

  1. Klampiarske práce

    Realizujeme kompletné klampiarske práce, montáže a demontáže odkvapových systémov, atiky, atikové plechy, okapy, okapové plechy, detaily komínových telies, lišty a výroba klampiarskych prvkov na zákazku.

  2. Montáž bleskozvodu

    Realizujeme kompletnú montáž bleskozvodov, strešných svetlíkov, odvetraní strechy, revízie a údržba striech, iskrové skúšky, odtrhové skúšky, špeciálne izolačné úpravy, stavebnú činnosť a školenia od výrobcov materiálov.