Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
 • Služba

  Oprava plochej strechy

Kompletné zabezpečenie

Rekonštrukcia strechy
od A po Z

Problematika plochých striech je celkom zložitá. Aby sme mohli začať rekonštruovať, potrebujeme niekoľko vstupných informácií. Všetko má svoju postupnosť a systém. Každá strecha si po čase vyžaduje údržbu a rôzne opravy. Strecha si po svojej životnosti vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

Najčastejšími dôvodmi rekonštrukcie plochých striech sú nesprávne riešené strešné detaily, materiálová degradácia a jednotlivé vrstvy strechy. Tieto dôvody spôsobujú častokrát nechcené zatekanie strechy. Ďalšie dôvody sú nevyhovujúce tepelné vlastnosti, zmena účelu používania strechy ale aj iné stavebno konštrukčné dôvody.

Priebeh rekonštrukcie našou spoločnosťou.

 1. 1. krok

  Telefonická alebo mailová komunikácia, dohodnutie osobnej obhliadky.

 2. 2. krok

  • Osobná obhliadka s ukážkou technológie.
  • Presné zmeranie strechy a diagnostika stavu strechy.
  • Strechu musíme vidieť a zhodnotiť jej stav. Na to nám poslúžia sondy, ktorými overíme existenciu jednotlivých vrstiev a ich technický stav. Každá strecha je individuálna, preto sa môže líšiť umiestnenie sond a aj ich počet. Až priamo na mieste vieme určiť to, či treba strechu dlhodobejšie sledovať a urobiť ešte ďalšie podporné merania.
 3. 3. krok

  • Návrh vhodného technického a technologického riešenia, podrobné prejednanie s klientom o možných variantoch.
  • Osobná obhliadka nám poskytne podrobné údaje pre spracovanie technického riešenia. To rieši strechu ako celok v nadväznosti na okolité konštrukcie. Technické riešenie je vypracované zo skutočného stavu strechy a do detailov.
  • Po vypracovaní návrhu technického riešenia Vám je zaslané mailom prípadne na adresu.
  • Čakáme na Vašu odpoveď a v prípade, že ste sa rozhodli pre realizáciu, prejdeme do ďalšieho kroku a teda k samotnej realizácii.
 4. 4. krok

  • Pred Pred
  • Po Po
  • V niektorých prípadoch je potrebné starý plášť odstrániť a demontovať a až tak položiť nový.
  • V 98% prípadoch sa však starý plášť ponecháva a bez demontáže sa realizuje nový hydroizolačný plášť.
  • V prípade potreby starý plášť perforujeme a vyrovnávame a naň aplikujeme nový hydroizolačný plášť.
  • V poslednom prípade je možnosť výmeny hydroizolačného povlaku a doplnenie tepelnej izolácie.
  • Výsledkom rekonštrukcie bude obnovenie hydroizolačných, statických a tepelno-izolačných vlastností vašej strechy.
 5. 5. krok

  Po osobnom odovzdaní dokončenej strechy Vám ukážeme ako sa správne o strechu starať, i keď je hydroizolácia po celú dobu svojej životnosti bezúdržbová.

Výpočet je nezáväzný a zadarmo

Vypočítajte si cenu
plochej strechy

  O akú službu máte záujem?*
  Typ vašej strechy*
  Veľkosť strechy v m2*
  ZLOŽENIE STRECHY: 3x hydroizolačná vrstva - hydroizolačné asfaltové pásy najvyššej kvality s úpravou APP na báze kaučuku + 1x tepelnoizolačná vrstva PIR bez potreby kotvenia.
  ZLOŽENIE STRECHY: 1x hydroizolačná vrstva - hydroizolačné asfaltové pásy najvyššej kvality s APP modifikáciou na báze kaučuku.
  Kontaktné info*
  *Cenová ponuka bude zaslaná do niekoľkých hodín
  Uvedené ceny sú len orientačné, pre upresnenie ceny nás prosím kontaktujte.
  Ďakujeme [meno] za váš záujem. V tabuľke nižšie nájdete približné ceny. Presnú sumu vieme určiť až po osobnej konzultácii, prípadne obhliadke a diagnostike strechy. Osobná prehliadka, diagnostika strechy a vypracovanie konečnej cenovej ponuky sú bezplatné v celej SR.
  Služba:
  Typ strechy:
  Veľkosť strechy v m2:
  Cena za strechu:
  Celková odhadovaná cena bez DPH:
  Celková odhadovaná cena s DPH:
  Pripojili sme tiež kópiu Vašej kalkulácie k správe do Vášho emailu.