Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
 • Služba
 1. Čo je to hydroizolácia plochej strechy a prečo je dôležitá?

  Hydroizolácia je izolácia, ktorá bráni prieniku vody do strešnej konštrukcie, stavebnej konštrukcie a ďalej do vnútorných priestorov stavby. Kvalitná a kvalitne spracovaná hydroizolácia zvládne zabrániť prieniku vodného živlu v akejkoľvek podobe. Používa sa hlavne na miestach, kde by voda mohla robiť najväčšie ťažkosti. V exteriéri sa jedná hlavne o ploché strechy alebo terasy a v interiéri ide najčastejšie o kúpeľne. Hydroizolácie sa delia podľa použitého materiálu na niekoľko druhov a to živočné, plastové a polyetylénové.

Aké typy hydroizolačných materiálov existujú?

 • Oxidované asfaltové pásy
 • Modifikované asfaltové pásy s modifikáciou SBS
 • Modifikované asfaltové pásy s modifikáciou APP
 • Modifikované asfaltové pásy s modifikáciou APAO
 • Hydroizolačné fólie PVC a mPVC
 • Hydroizolačné fólie TPO
 • Hydroizolačné EPDM membrány
 • Striekané hydroizolácie
 1. MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

  Modifikované asfaltové pásy GENERAL MEMBRANE sa vyznačujú neporovnateľne vyššou kvalitou a životnosťou ako klasické asfaltové pásy a hydroizolačné fólie dostupné na trhu. Asfaltové pásy sa všeobecne rozdeľujú na modifikáciu SBS, APP a APAO. Medzi najkvalitnejšie modifikáciu patrí modifikácia APP a APAO s ktorými zároveň pracujeme. Pás je vystužený polyesterovou nosnou vložkou a v spolupráci s modifikovaným asfaltom umožňuje 45% až 80% rozťažnosť materiálu bez jeho porušenia. Pásy s modifikáciou APP a APAO vplyvom starnutia nepraskajú, zostávajú celistvé a sú určené do najextrémnejších podmienok. Je možné ich aplikovať horákom už od – 30°C a tečú pri povrchových teplotách vyšších ako 150°C. Strecha je vďaka celoplošnému minerálnemu posypu z prírodnej bridlice počas svojej životnosti bez údržbová a plne pochôdzna.

 2. MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY S MODIFIKÁCIOU APP

  • APP, respektíve ataktický polypropylén, datuje svoju históriu až k nositeľovi Nobelovej ceny, profesorovi Nattovi. Od jeho éry sa chaotické molekulové reťazce polymérov podarilo usporiadať. Ataktický polypropylén sa o nejakú dobu začal vyrábať cielene to vo forme asfaltových pásov pre stavebné účely.
  • Modifikácia APP zlepšuje v porovnaní s oxidovanými asfaltmi odolnosť asfaltovej hmoty proti záporným teplotám iba čiastočne, preto sa vo veľkej miere dopĺňa o polyolefíny (polyalfaolefín, etylén-propylén-buten 1 a podobne), ktoré odolnosť pásov zvyšujú.Modifikácia APP zlepšuje v porovnaní s oxidovanými asfaltmi odolnosť asfaltovej hmoty proti záporným teplotám iba čiastočne, preto sa vo veľkej miere dopĺňa o polyolefíny (polyalfaolefín, etylén-propylén-buten 1 a podobne), ktoré odolnosť pásov zvyšujú.
  • Asfaltový pás typu APP sa vyrába priemyselne kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky vytvorenou z asfaltu upraveného saturovanými polyolefinickým polymérmi (APP). Takéto pásy sú kombináciou hydroizolačnej hmoty vynikajúcej kvality a netkanej polyesterovej nosnej vložky.
  • Percento použitia tejto modifikácie v asfaltoch sa pohybuje medzi 17 až 35 %.
 3. PREČO ZVOLIŤ APP MODIFIKÁCIU?

  • Má vynikajúcu odolnosť voči UV žiareniu, pri vyšších modifikáciách dokonca nie je nutná ani ochrana posypom či iným spôsobom.
  • Vzhľadom k vysokému bodu mäknutia možno pásy optimálne použiť na plochy s veľkým dosahom slnečných lúčov, šikmých či zvislých častí plochých striech, z rovnakého dôvodu sú vhodné aj pre pochôdzne strechy, kde môžu tvoriť podklad pre liaty asfalt.
  • Pásy sa veľmi dobre spracovávajú pri vysokých teplotách, pri aplikácií zostávajú dlho stabilné, táto výhoda sa však čiastočne stráca v zimnom období, totiž to treba na ich roztavenie väčšie množstvo tepla.
  • Má plastický charakter, tzn. po natiahnutí nemá spätný efekt alebo iba minimálny a pri cyklickom naťahovaní hydroizolačného povlaku žiaľ môže dôjsť k jeho porušeniu.
  • Asfaltové pásy z APP asfaltu vykazujú v porovnaní s inými modifikáciami všeobecne o niečo väčšiu tuhosť – sú odolnejšie, napríklad aj proti prepichnutiu.
 4. MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY S MODIFIKÁCIOU SBS

  • Táto modifikácia vznikla na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia. Modifikácia znamená syntetický termoplastický kaučuk typu styrén-butadien-styrén (SBS). Ide o chemický reťazec (poly)styrénu a (poly)butadienu v lineárnej, hviezdicovej alebo krížovej podobe. Percento použitia tejto modifikácie v asfaltoch sa pohybuje medzi 8 až 22 %. Vďaka svojej štruktúre tento typ ľahšie mäkne, čo je veľmi praktické pri pokladaní pásov. Z polyméru sa totiž stane roztavená plastická hmota, ktorú je možné ľahko tvarovať pomocou potrebného príslušenstva, nie je potrebná vulkanizácia a navyše je použitie tohto materiálu jednoduchšie a hospodárnejšie ako použitie materiálov na báze kaučuku.
  • Elastometrické asfaltové pásy typu SBS sa priemyselne vyrábajú kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky hmotou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorý je upravovaný termoplastickými elastomermi ako su SBS a SIS. Kombinácia hydroizolačnej masy s elastickými vlastnosťami predstavujúcimi možnosť predĺženia až o 200 % a s kvalitnou polyesterovou nosnou vložkou s vysokou rozmerovou stabilitou umožňujú vytvorenie vysoko elastických asfaltových pásov s flexibilitou za studena až do –20°C pri samotnom spracovaní.
  • Táto modifikácia bola vyvinutá vo Francúzsku len ako vylepšenie klasického páleného bitúmenu. Až na konci 70. rokov bola vyvinutá prvá pevná SBS membrána s tenkou vrstvou, ktorá sa na strechy nanášala nahrievaním plameňom.
 5. PREČO ZVOLIŤ SBS MODIFIKÁCIU?

  • Má elastický charakter, čo znamená, že má po natiahnutí spätný efekt
  • Jednoduché spracovanie pri nízkych teplotách a úspora energie pri aplikácií.
  • Možnosť vytvorenia samolepiacej alebo ľahko taviteľnej úpravy spodného povrchu asfaltového pásu .
  • Pri niektorých typoch pásov je možnosť zvárania vzájomných spojov teplým vzduchom alebo tzv. skrytým plameňom.
  • Bezproblémová odolnosť vzájomných spojov susedných asfaltových pásov proti účinkom tangenciálnych síl.

  POTENCIONÁLNE NEVÝHODY MODIFIKÁCIE SBS

  • Akceptovateľná avšak nie celkom optimálna kompatibilita s asfaltovými pásmi z oxidovaných asfaltov.
  • Nedostatočná odolnosť voči UV žiareniu – nutná povrchová ochrana.
  • Menšia odolnosť voči prepichnutiu.
  • Slabšie modifikované SBS asfaltové pásy môžu na zvislých plochách stekať resp. skĺzať.
 6. APP vs. SBS, ALEBO KTORÁ MODIFIKÁCIA JE LEPŠIA?

  • Na základe predchádzajúceho opisu ste mohli modifikáciu APP pochopiť ako zloženie dvoch komponentov. V skutočnosti však obsahuje široké spektrum polymérov – plastomérov aj elastomérov, na základe ktorých sú zabezpečené elastické a plastické vlastnosti zmesi. Vďaka tomu je možné vyrobiť asfaltové pásy modifikácie APP s tepelnou prispôsobivosťou pri teplotách -20/-25 °C, čo sa blíži k takmer rovnakým hodnotám ako pri modifikácii SBS. Avšak na druhej strane, aj SBS modifikácia prešla podobným vývojom a bod mäknutia nastáva pri teplotách 120 – 130 °C.
  • Aj keď sú si chemicky podobné, fyzikálne a mechanické vlastnosti modifikácií APP a SBS poukazujú na výrazné odlišnosti týchto dvoch zmesí. Elasticita a odolnosť voči únave materiálu pri membráne SBS je zatiaľ neprekonateľná. Ohybnosť v rozpätí 100 až 300 % zďaleka prevyšuje ohybnosť APP. V porovnaní s APP je však modifikácia SBS zase oveľa viac citlivá na pôsobenie slnečného žiarenia, čo má za následok vznik rôznych záhybov. Je to ale len vizuálna chyba, ktorá nijako nezasahuje do spodných vrstiev a pásy zostávajú elastické veľmi dlhú dobu.
  • Ak máme porovnávať ďalej, viskozita modifikácie APP pri vysokých teplotách je vo všeobecnosti nižšia v porovnaní s SBS, priľnavosť k povrchu striech po nahriatí plameňom sa teda dá dosiahnuť za výrazne kratší čas. APP je značne pevnejšia pri vysokých teplotách, zatiaľ čo SBS je mäkká a lepkavá. Naopak pri nízkych teplotách je SBS menej poddajná.
 7. ASFALTOVÉ PÁSY S MODIFIKÁCIOU APAO

  • Zloženie APAO membrán vzniká z páleného bitúmenu modifikovaného amorfnými polyalfaolefínmi (Amorphous Poly-Alpha Olefins) a vybranými stabilizačnými plnivami.
  • Táto špecifická termoplastická guma je vyrobená z etylén terpolyméru, propylénu a jedného butenu, ktoré sa špeciálne zlučujú s bitúmenom.
  • Táto zlúčenina je extrémne odolná voči tepelnému zahrievaniu, čo zvyšuje jej životnosť. Modifikované asfaltové pásy APAO majú všeobecne extrémnu odolnosť voči tepelnému starnutiu. Membrány s takouto mierou odolnosti voči zahrievaniu a skvelou tepelnou stálosťou môžu byť použité v akýchkoľvek klimatických podmienkach a sú zvlášť vhodné na ťažko dostupné strechy.
  • Prispôsobivosť voči chladu umožňuje použiť APAO aj v chladnom klimatickom prostredí. Kvôli unikátnemu zloženiu je táto modifikácia odolná voči vplyvom ultrafialového žiarenia, čo je naozaj dôležité pre ploché strechy vystavené slnečnému žiareniu. Výhodou APAO je že na nej nezostávajú stopy počas nanášania, čo zaručí bezchybný vzhľad aj po dokončení stavebných prác.
 8. PREČO ZVOLIŤ APAO MODIFIKÁCIU?

  • Odolnosť voči tepelnému zahrievaniu.
  • Prispôsobivosť voči chladu.
  • Tepelná stálosť.
 9. MATERIÁLY NA BÁZE BITUMÉNU

  Ide o pôvodné asfaltové materiály, ktoré sa pri izolovaní a hydroizolácii striech používali hlavne v minulosti. Modifikované asfalty ich dnes svojimi vlastnosťami v značnej miere prevyšujú.
  Bitúmenové pásy majú polyesterové netkaninové vystuženie typu TNT, sklolaminátovú výstuž, alebo spojenie obidvoch typov výstuže. Nosná zložka je väčšinou zo sklenenej rohože, zo súkaného polyesteru, alebo skleneného vlákna popretkávaného polyesterom.

  Akokoľvek kvalitné vyhotovenie tohto materiálu už dnes nedokáže konkurovať moderným polymérom a teda MODIFIKOVANÝM ASFALTOVÝM PÁSOM.

 10. ČO SÚ HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE?

  Hydroizolačné fólie sú rýchly a jednoduchý spôsob izolácie strechy. Pri realizácií je nutné oddelovať fóliu od pôvodnej krytiny a tepelnej izolácie separačnou geotextíliou. Pri PVC fóliách je otázny ich vplyv na životné prostredie. PVC fólie obsahujú monomérické zmäkčovadlá, tie sa z nej postupne uvoľňujú a fólia následkom toho stráca pružnosť a krehne. TPO fólie alebo tzv. termoplastické polyolefíny, sú modernou verziou PVC fólií. Narozdiel od PVC majú menšiu ekologickú stopu a dlhšiu životnosť. Nie sú zdravotne škodlivé a využívajú sa aj pri styku s pitnou vodou. PVC a TPO sa kotvia do plochy strechy a prvkov strechy. Alternatívou kotvenia je balastový systém tzv. zaťaženie štrkom, prípadne môžeme hydroizolačnú fóliu zaťažiť zelenou strechou.

 11. HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA

  • Hydroizolačná fólia je jednovrstvová vodotesná membrána s výstužou alebo bez výstuže. Je vyrobená na báze plastomérov a elastomérov a sú s ňou spojené procesy odborne nazývané kalandrovanie, extrudovanie a mazanie.
  • Fólia je pri výrobe spájaná rôznymi technikami buď horúcim vzduchom alebo pomocou obojstranne lepiacej pásky. Pri izolovaní strechy postačí položiť jednu vrstvu fólie, ktorú mechanicky kotvíme k ploche strechy. Fólia je elastická, odolná voči ozónu a UV žiareniu. Je dobre tvarovatelná, odolná proti prerasteniu koreňov, kyslým dažďom aj prelietavému ohňu.
  • Jej výhodou je tiež nízka hmotnosť, minimálna údržba, spájanie presahov bez použitia ohňa a možnosť aplikovať ju na všetky sklony strechy.
  • Nevýhodou je náchylnosť k mechanickému poškodeniu, k prepáleniu a plošné zmeny.
 12. FÓLIE Z MÄKČENÉHO PVC (mPVC)

  • Najrozšírenejším typom fólií v Európe sú fólie z PVC, ktoré sa najprv vyrábali bez akejkoľvek výstuže. Nároky na dimenzionálnu stabilitu však donútili výrobcov štruktúru fólií posilniť. Fólie sa totiž používajú aj ako výstelka hydraulických stavieb a tunelov.
  • Materiál PVC je v podstate tvorený uhľovodíkovými reťazcami, na ktorých sú atómy chlóru zabezpečujúce UV stabilitu. K tomuto spojeniu sa ešte pridávajú ďalšie UV stabilizátory, fungicídy a pigmenty.
  • Fólie z PVC sa zvyčajne vyrábajú v hrúbkach 1,2 – 2,4 mm, výnimočne až 3 mm. Pri aplikácií sa spájajú teplovzdušným zváraním alebo špeciálnymi lepidlami na báze PVC (napr. tetrahydrofuran, a pod.).

  NEVÝHODA ZMÄKČOVADIEL

  Najrozšírenejšie fólie z PVC obsahujú monomérické zmäkčovadlá, tie sa však z fólie postupne uvoľňujú. Proces uvoľňovania sa navyše výrazne zrýchli, ak je fólia položená na akomkoľvek polystyrénovom alebo asfaltovom páse či nátere. Fólia následkom tohto procesu neskôr stráca pružnosť a krehne. Uvoľňujúce sa zmäkčovadlá navyše narúšajú chemickú štruktúru polystyrénu a rozpúšťajú asfalt. PVC fólia preto musí byť oddelená od týchto materiálov, najčastejšie geotextíliou.

 13. EPDM MEMBRÁNY

  EPDM membrány patria medzi kvalitné fóliové hydroizolácie. Je to syntetická kaučuková fólia, pre upresnenie sú to umelo vyrábané elastoméry, ktorú sú fyzikálno-chemicky podobné prírodnému kaučuku. V našich klimatických podmienkach a pri správnej realizácií sa životnosť fólie pohybuje do 50 rokov. EPDM membrána veľmi neškodí životnému prostrediu. Jej rozťažnosť je väčšia ako 300%. Tým pádom sa dokáže prispôsobiť pohybom budovy a teplotným výkyvom. Svoje fyzikálne vlastnosti si zachováva aj niekoľko desaťročí a nevyžaduje si žiadnu údržbu. Jej montáž je rýchla vďaka veľkorozmerným plachtám. Nevýhoda je vysoká cena, pracné spájanie, nutnosť použitia špeciálnych doplnkov ako páska, lepidlá a pod.

 14. STRIEKANÁ HYDROIZOLÁCIA

  Striekaná hydroizolácia je najjednoduchšou formou izolácie plochých striech. Striekaním či natieraním sa hydroizolácia dostane do najkomplikovanejších detailov, samozrejme iba pri správnej realizácií. Tvorí jednoliaty celok a tak sa pravdepodobnosť prieniku vody cez strešný plášť minimalizuje. Technológie dnešnej doby však stále neposkytujú striekanú hydroizoláciu ako dlhodobé riešenie, a používa sa ako väčšinou ako dočasná alternatíva, ktorá tvorí pomerne slušnú hydroizolačnú ochranu na krátku dobu. Má dlhší proces tvrdnutia. Je vhodná pre izoláciu spodnej stavby a plochých striech, terás a balkónov, vodohospodárskych stavieb, parkovísk a na iné povrchy. Hydroizolácia veľmi rýchlo stratí UV ochranu a to urýchli proces starnutia.

Zateplenie plochej strechy

Zateplenie ušetrí nemalé financie. Ak Vás nepresvedčíme my, veríme že Vás presvedčia čísla. Tie totiž jasne hovoria samy za seba.

Strešnou konštrukciou uniká z budovy od 10% do 25% tepla. Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 60%z celkového množstva energie na vykurovanie. Táto energia však postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými stavebnými konštrukciami.

Výsledkom podarenej rekonštrukcie plochej strechy je osviežujúci chládok v lete, keďže teplo nepreniká zo stropov do miestností pod strechou a naopak príjemná teplota v zime, keďže teplo neuniká z miestností cez strop smerom von.

Plochú strechu by ste mali za-izolovať/zatepliť a tu je niekoľko dôvodov prečo:

 • Zamedzenie kondenzu vodnej pary na vnútornom povrchu
 • Odstránenie problémov so zatekaním cez škáry v paneloch
 • Šetrenie nákladov na vykurovanie
 • Celkové zlepšenie tepelnej pohody v interiéri
 • Rekonštrukcia zabráni vzniku tepelných mostov
 • V lete vám pod strechou nebude horúco ale príjemne
 1. ZATEPLENIE POLYURETÁNOVÝMI (PIR) DOSKAMI

  • Polyuretán sa veľmi často používa ako tepelno-izolačná vrstva pri plochých strechách na rôznych typoch stavieb. Výhodou polyuretánu je to, že v jednom výrobku spája tepelnú izoláciu aj hydroizoláciu. Vďaka tomu minimalizujete náklady na realizáciu rekonštrukcie, a tiež nie je nutné spájať viac vrstiev izolácií. Pri určitých typoch striech dokonca funguje polyuretán aj ako parozábrana.

    PREČO POLYURETÁN?

  • Polyuretánové dosky majú celý rad výhod. Medzi ne patrí napríklad dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči vlhkosti a odolnosť voči rozpadávaniu alebo hnitiu. Keďže ostáva polyuretán suchý, zachováva si svoje tepelno-izolačné vlastnosti po celú svoju životnosť.
  • Vďaka pevnosti polyuretánových dosiek je tiež možné staré strechy vyspádovať a odstrániť tak priehlbiny, v ktorých predtým stála voda.
  • Keďže polyuretán je komplexný materiál, ktorý izoluje voči teplu aj vode, jeho položením máme za sebou takmer celú rekonštrukciu strechy. Samozrejme vám však môžeme ponúknuť aj ďalšie služby ako nové oplechovanie na streche, nový bleskozvod s revíziou, rekonštrukcia komínov či vetrákov a ešte oveľa viac.
 2. ZATEPLENIE FÚKANOU MINERÁLNOU VLNOU

  • Jedná sa o izoláciu, ktorá je vhodná pre jednoduché aj zložité konštrukcie. Fúka sa z auta pred objektom, priamo na mieste určenia, čím nevzniká neporiadok. Nevzniká odpad, realizácia je čistá a rýchla. Výhody fúkanej minerálnej izolácie sú v jej tepelných vlastnostiach, ale tiež stálosti a odolnosti voči škodcom a vlhkosti.

  PREČO FÚKANÁ MINERÁLNA VLNA?

  • Najzákladnejšou výhodou fúkaných izolácií je, že izolačný materiál sa dostane skutočne všade. Pri aplikácii sa nevytvoria medzery – nevznikajú tepelné mosty, čím je zabezpečená vysoká účinnosť.
  • Izolačný materiál sa dostane skutočne všade.
  • Protipožiarna odolnosť (DIN 4102) v triede A1 /nehorľavé/.
  • Odpudzuje a nezadržuje vlhkosť.
  • Aplikáciou sa vytvorí podstatná zvuková izolácia.
  • Vytvorí sa súvislá, ničím neprerušená vrstva tepelnej izolácie.
  • Nevzniká odpad, realizácia je čístá a rýchla.
  • Neobsahuje azbest, formaldehyd ani iné škodlivé prísady.
  • Životnosť našej izolácie je prakticky zhodná so životnosťou budovy.
  • Aplikácia je rýchla, bežný rodinný dom je zaizolovaný cca za 3-4 hodiny.
 3. ZATEPLENIE PENOVÝM POLYSTYRÉNOM

  • Penový (expandovaný) polystyrén je dnes jednou z najpoužívanejších tepelných izolácií jednoplášťových plochých striech. Dnešný polystyrén sa však od toho z minulosti líši hlavne kvalitou a inovatívnym spôsobom výroby.
  • Ak správne zvolíte vhodný polystyrénový výrobok, kvalitnú vodotesnú izoláciu a na rekonštrukciu si najmete odborníkov, tepelná izolácia z penového polystyrénu vám zaistí tepelnú pohodu vo vašej stavbe aj na viac ako 50 rokov.
  • Rozvoj nových výrobných technológií na trh priniesol aj spádový polystyrén. Vďaka nemu je možné v strešnom plášti jednoducho nahradiť predtým používané monolitické spádové vrstvy z rôznych druhov betónov, ktoré boli ťažké, realizačne zložité a vyžadovali si nevyhnutné technologické prestávky.
   PREČO PENOVÝ POLYSTYRÉN?

   • veľmi nízka hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti (W/mK)
   • priaznivá cena k vlastnostiam tohto tepelnoizolačného materiálu
   • veľmi malá objemová hmotnosť (pre PSB-S-25 je to okolo 21 kg/m3)
   • veľká pevnosť v tlaku (pre PSB-S-25 je prípustné zaťaženie v tlaku väčšie než 1400 kg/m2)
   • možnosť vytvárania spádových vrstiev s ľubovoľnými spádmi

Výpočet je nezáväzný a zadarmo

Vypočítajte si cenu
plochej strechy

  O akú službu máte záujem?*
  Typ vašej strechy*
  Veľkosť strechy v m2*
  ZLOŽENIE STRECHY: 3x hydroizolačná vrstva - hydroizolačné asfaltové pásy najvyššej kvality s úpravou APP na báze kaučuku + 1x tepelnoizolačná vrstva PIR bez potreby kotvenia.
  ZLOŽENIE STRECHY: 1x hydroizolačná vrstva - hydroizolačné asfaltové pásy najvyššej kvality s APP modifikáciou na báze kaučuku.
  Kontaktné info*
  *Cenová ponuka bude zaslaná do niekoľkých hodín
  Uvedené ceny sú len orientačné, pre upresnenie ceny nás prosím kontaktujte.
  Ďakujeme [meno] za váš záujem. V tabuľke nižšie nájdete približné ceny. Presnú sumu vieme určiť až po osobnej konzultácii, prípadne obhliadke a diagnostike strechy. Osobná prehliadka, diagnostika strechy a vypracovanie konečnej cenovej ponuky sú bezplatné v celej SR.
  Služba:
  Typ strechy:
  Veľkosť strechy v m2:
  Cena za strechu:
  Celková odhadovaná cena bez DPH:
  Celková odhadovaná cena s DPH:
  Pripojili sme tiež kópiu Vašej kalkulácie k správe do Vášho emailu.