• Poruchy a servis

Proč vznikají poruchy na střechách?

 • nesprávné vstupní údaje
 • chybný návrh technického řešení
 • chybná projektová dokumentace
 • nekvalitní materiály a konstrukční prvky
 • rozdílná životnost jednotlivých materiálů a komponentů, neslučitelnost
 • nesprávná realizace
 • nesprávné používání a nedostatečná údržba
 • nesprávná manipulace s materiály
 • živelné katastrofy, havárie apod.
 • nekvalifikované požadavky
 • nerealistické požadavky
 • šetření financemi na úkor kvality
 • chyba projektanta
 • chyba výrobců materiálů
 • nekvalitní servis
 • chyba realizátora
 • neopatrnost firmy a pracovníků
 • neznalost

Poruchy

Na jaké poruchy si dát pozor

 • Statické

  Příčinami statických poruch je většinou přetížení, bodové anebo plošné zatížení, přidávání dalších vrstev bez ohledu na maximální nosnost konstrukce. Další příčinou je vítr, nesprávné anebo chybné ukotvení prvků na střeše. Jako poslední příčina ze statických prvků je koroze stavebných materiálů.

 • Vodotěsnost izolace

  Příčinami těchto typů poruch je například chybná projektová řešení, nesprávné technologie, použití materiálů s nedostatečnými technickými vlastnostmi pro danou střechu, deformace vrstev anebo neslučitelné materiály. Nejčastější příčiny jsou nekvalitní práce a nesprávné řešení střešních detailů.

 • Konstrukční detaily

  Jsme přesvědčeni, že na detailech záleží, a právě jim věnujeme obrovskou pozornost. Příčinami konstrukčních poruch jsou nejčastěji nedostatečné spády, nedostatečné odvodnění, svislé ale i vodorovné ucpávání vpustí a svodů okapového systému, což má za následek zanedbanou údržba jednotlivých prvků střechy.

 • Stavební a fyzikální poruchy

  Tento typ poruch vzniká především díky nedostatečnému množství tepelných izolací, kondenzačních poruch v ploše ale i detailech, nadměrné hlučnosti, anebo otřesů způsobených kmitáním střešní konstrukce, například u výrobních hal a podniků.

Údržba

Servis a údržba střechy

Niektoré činnosti sú jednoduché ale aj odborné, a ak si na základnú údržbu ako napríklad čistenie od odtokových prvkov netrúfate sami, radi realizujeme záruční a po záruční servis.

Pri servise kontrolujeme samotný stav strechy ale aj:

 • kontrolu hydroizolačného systému, jeho celistvosti a napojenia na stavebné konštrukcie a strešné prvky
 • vyčistenie odvodňovacieho systému, žľabov, vpustov, upevnenie košíkov…
 • vyčistenie strešného plášťa od odpadkov, náletovej zelene a iných nečistôt
 • kontrolu upevnenia všetkých strešných prvkov, antény, svetlíky, a pod.
 • kontrolu celistvosti tmelov, ich doplnenie alebo výmenu
 • kontrolu náterov a povrchových úprav konštrukcií, ktoré vystupujú nad rovinu strešného plášťa vrátane potrebných opráv
 • opravu hydroizolačných povlakov (ak je to nutné), najmä konštrukčných detailov a pre páskovanie všetkých spojov

 

Spolupracujeme

Naši partneři