• Služba
 1. Co je hydroizolace ploché střechy a proč je důležitá?

  Hydroizolace je izolace, která bráni průniku vody do střešní konstrukce, stavební konstrukce a dále do vnitřních prostor stavby. Kvalitní a kvalitně zpracovaná hydroizolace zvládne zabránit průniku vodního živlu v jakékoliv podobě. Používá se hlavně na místech, kde by voda mohla činit největší těžkosti. V exteriéru se jedná hlavně o ploché střechy anebo terasy a v interiéru jde nejčastěji o koupelny. Hydroizolace se dělí dle použitého materiálu na několik druhů a to živičné, plastové a polyetylénové. 

Jaké typy hydroizolačních materiálů existuji?

 • Oxidované asfaltové pásy
 • Modifikované asfaltové pásy s modifikací SBS
 • Modifikované asfaltové pásy s modifikací APP
 • Modifikované asfaltové pásy s modifikací APAO
 • Hydroizolační fólie PVC a mPVC
 • Hydroizolační fólie TPO
 • Hydroizolační EPDM membrány
 • Stříkané hydroizolace
 1. MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

  Modifikované asfaltové pásy GENERAL MEMBRANE se vyznačují neporovnatelně vyšší kvalitou a životností než klasické asfaltové pásy a hydroizolační fólie dostupné na trhu. Asfaltové pásy se obecně dělí na modifikace SBS, APP a APAO. Mezi nejkvalitnější modifikace patří modifikace APP a APAO s nimiž zároveň pracujeme. Pás je vyztužený polyesterovou nosnou vložkou a ve spolupráci s modifikovaným asfaltem umožňuje 45 % až 80 % roztažnost materiálu bez jeho porušení. Pásy s modifikaci APP a APAO vlivem stárnutí nepraskají, zůstávají celistvé a jsou určeny do nejextrémnějších podmínek. Lze je aplikovat hořákem již od – 30 °C a tečou při povrchových teplotách vyšších než 150°C. Střecha je díky celoplošnému minerálnímu posypu z přírodní břidlice během své životnosti bezúdržbová a plně pochůzná.

 2. MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY S MODIFIKACÍ APP

  • APP, respektive ataktický polypropylén, datuje svojí historii až k nositeli Nobelové ceny, profesoru Nattovi. Od jeho éry se chaotické molekulové řetězce polymerů podařilo uspořádat. Ataktický polypropylén se za nějakou dobu začal vyrábět cíleně to ve formě asfaltových pásů pro stavební účely. 
  • Modifikace APP zlepšuje v porovnaní s oxidovanými asfalty odolnost asfaltové hmoty proti záporným teplotám pouze částečně, proto se v hojné míře doplňuje o polyolefiny (polyalfaolefin, etylén-propylén-buten 1 apod), které odolnost pásů zvyšují. Modifikace APP zlepšuje v porovnaní s oxidovanými asfalty odolnost asfaltové hmoty proti záporným teplotám jen částečně, proto se ve velké míře doplňuje o polyolefiny (polyalfaolefin, etylén-propylén-buten 1 apod.), které odolnost pásů zvyšují. 
  • Asfaltový pás typu APP se vyrábí průmyslově kontinuálním procesem impregnování nosné vložky vytvořené z asfaltu upraveného saturovanými polyolefinickýmy polymery (APP). Tyto pásy jsou kombinaci hydroizolační hmoty vynikající kvality a netkané polyesterové nosné vložky. 
  • Procento použití této modifikace v asfaltech se pohybuje mezi 17 až 35 %. 
 3. PROČ ZVOLIT APP MODIFIKACI?

  • vynikající odolnost vůči UV záření, při vyšších modifikacích dokonce není nutná ani ochrana posypem či jiným způsobem. 
  • Vzhledem k vysokému bodu měknutí lze pásy optimálně použít na plochy s velkým dosahem slunečních paprsků, šikmých nebo svislých častí plochých střech, ze stejného důvodu jsou vhodné i pro pochůzné střechy, kde mohou tvořit podklad pro litý asfalt. 
  • Pásy se velmi dobře zpracovávají při vysokých teplotách, při aplikaci zůstávají dlouho stabilní, tato výhoda se však částečně ztrácí v zimním období, kdy je totižto zapotřebí k jejich roztavení většího množství tepla. 
  • Má plastický charakter, tzn. po natáhnutí nemá zpětný efekt anebo pouze minimální a při cyklickém natahování hydroizolačního povlaku žel může dojít k jeho porušení. 
  • Asfaltové pásy z APP asfaltu vykazují v porovnaní s jinými modifikacemi obecně o něco větší tuhostjsou odolnější, například i proti propíchnutí. 
 4. MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY S MODIFIKACÍ SBS

  • Tato modifikace vznikla na přelomu 60. a 70. let 20. století. Modifikace znamená syntetický termoplastický kaučuk typu styrén-butadien-styrén (SBS). Jde o chemický řetězec (poly)styrénu a (poly)butadienu v lineární, hvězdicové anebo křížové podobě. Procento použití této modifikace v asfaltech se pohybuje mezi 8 až 22 %. Díky své struktuře tento typ lépe měkne, což je velmi praktické při pokládání pásů. Z polymeru se totiž stane roztavená plastická hmota, kterou lze lehce tvarovat pomocí potřebného příslušenství, není nutná vulkanizace, a navíc je použití tohoto materiálu jednodušší a hospodárnější než použití materiálů na bázi kaučuku. 
  • Elastometrické asfaltové pásy typu SBS se průmyslově vyrábějí kontinuálním procesem impregnování nosné vložky hmotou vytvořenou z destilovaného asfaltu, který je upravovaný termoplastickými elastomery jako jsou SBS a SIS. Kombinace hydroizolační masy s elastickými vlastnostmi představujícími možnost prodloužení až o 200 % a s kvalitní polyesterovou nosnou vložkou s vysokou rozměrovou stabilitou umožňují vytvořeni vysoce elastických asfaltových pásů s flexibilitou za studena až do –20 °C při samotném zpracování. 
  • Tato modifikace byla vyvinuta ve Francii jen jako vylepšení klasického páleného bitumenu. Teprve na konci 70. let byla vyvinuta první pevná SBS membrána s tenkou vrstvou, která se na střechy nanášela nahříváním plamenem.
 5. PROČ ZVOLIT SBS MODIFIKACI?

  • Má elastický charakter, což znamená, že má po natáhnutí zpětný efekt. 
  • Jednoduché zpracování při nízkých teplotách a úspora energie při aplikaci. 
  • Možnost vytvoření samolepí anebo lehce tavitelné úpravy spodního povrchu asfaltového pásu. 
  • Při některých typech pásů lze svařovat vzájemné spoje teplým vzduchem anebo tzv. skrytým plamenem. 
  • Bezproblémová odolnost vzájemných spojů sousedních asfaltových pásů oproti účinkům tangenciálních sil. 

  POTENCIONÁLNÍ NEVÝHODY MODIFIKACE SBS 

  • Akceptovatelná, avšak celkem nikoliv optimální kompatibilita s asfaltovými pásy z oxidovaných asfaltů. 
  • Nedostatečná odolnost vůči UV záření – nutná povrchová ochrana. 
  • Menši odolnost vůči propíchnutí. 
  • Slabší modifikované SBS asfaltové pásy mohou na svislých plochách stékat, resp. sklouzávat. 
 6. APP vs. SBS, NEBO KTERÁ MODIFIKACE JE LEPŠÍ?

  • Na základě předchozího opisu jste mohli modifikaci APP pochopit jako složení dvou komponent. Ve skutečnosti však obsahuje široké spektrum polymerů – plastomerů i elastomerů, na jejichž základě jsou zajištěny elastické a plastické vlastnosti směsi. Díky tomu lze vyrobit asfaltové pásy modifikace APP s tepelnou přizpůsobivosti při teplotách -20/-25 °C, což se blíží k téměř stejným hodnotám jako při modifikaci SBS. Avšak na druhé straně, i SBS modifikace prošla podobným vývojem a bod měknutí nastává při teplotách 120–130 °C. 
  • I když jsou si chemicky podobné, fyzikální a mechanické vlastnosti modifikací APP a SBS poukazují na výrazné odlišnosti těchto dvou směsí. Elasticita a odolnost vůči únavě materiálu při membráně SBS je zatím nepřekonatelná. Ohebnost v rozpětí 100 až 300 % zdaleka převyšuje ohebnost APP. V porovnaní s APP je však modifikace SBS zase mnohem více citlivá na působení slunečního záření, což má za následek vznik různých záhybů. Je to však jen vizuální chyba, která nijak nezasahuje do spodních vrstev a pásy zůstávají elastické velmi dlouhou dobu. 
  • Pokud máme porovnávat dále, viskozita modifikace APP při vysokých teplotách je ve všeobecnosti nižší v porovnaní s SBS, přilnavosti k povrchu střech po nahřátí plamenem se teda dá dosáhnout za výrazně kratší čas. APP je značně pevnější při vysokých teplotách, zatímco SBS je měkká a lepkavá. Naopak při nízkých teplotách je SBS méně poddajná. 
 7. ASFALTOVÉ PÁSY S MODIFIKACÍ APAO

  • Složení APAO membrán vzniká z páleného bitumenu modifikovaného amorfními polyalfaolefinmi (Amorphous Poly-Alpha Olefins) a vybranými stabilizačními plnivy. 
  • Tato specifická termoplastická guma je vyrobená z etylén terpolymeru, propylénu a jednoho butenu, které se speciálně slučují s bitumenem. 
  • Tato sloučenina je extrémně odolná vůči tepelnému zahřívání, což zvyšuje její životnost. Modifikované asfaltové pásy APAO mají obecně extrémní odolnost vůči tepelnému stárnutí. Membrány s takovou mírou odolnosti vůči zahřívání a skvělou tepelnou stálostí mohou být použity v jakýchkoliv klimatických podmínkách a jsou zvláš vhodné na těžce dostupné střechy. 
  • Přizpůsobivost vůči chladu umožňuje použít APAO i v chladném klimatickém prostředí. Kvůli unikátnímu složení je tato modifikace odolná vůči vlivu ultrafialového záření, což je opravdu důležité pro ploché střechy vystavené slunečnímu záření. Výhodou APAO je že na něm nezůstávají stopy během nanášení, což zaručuje bezchybný vzhled i po dokončení stavebních prací. 
 8. PROČ ZVOLIT APAO MODIFIKACI?

  • Odolnost vůči tepelnému zahřívání. 
  • Přizpůsobivost vůči chladu. 
  • Tepelná stálost. 
 9. MATERIÁLY NA BÁZI BITUMENU

  Jde o původně asfaltové materiály, které se při izolování a hydroizolaci střech používaly především v minulosti. Modifikované asfalty je v současnosti svými vlastnostmi ve značné míře převyšují. 
  Bitumenové pásy mají polyesterové netkaninové vyztužení typu TNT, sklolaminátovou výztuž, anebo spojení obou typů výztuže. Nosná složka je většinou ze skleněné rohože, ze soukaného polyesteru, anebo skleněného vlákna protkaného polyesterem.

  Jakkoliv kvalitní vyhotovení tohoto materiálu již dnes nedokáže konkurovat moderním polymerům, a tedy MODIFIKOVANÝM ASFALTOVÝM PÁSŮM. 

 10. CO JSOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE?

  Hydroizolační fólie jsou rychlým a jednoduchým způsobem izolace střechy. Při realizací je nutno oddělovat fólii od původní krytiny a tepelné izolace separační geotextílie. Při PVC fóliích je otázaný jejich vliv na životprostředí. PVC fólie obsahují monomerická změkčovadla, ta se z ní postupně uvolňují a fólie následkem toho ztrácí pružnost a křehne. TPO fólie anebo tzv. termoplastické polyolefiny, jsou moderní verzí PVC fólií. Narozdíl od PVC mají menší ekologickou stopu a delší životnost. Nejsou zdravotně škodlivé a využívají se i při styku s pitnou vodou. PVC a TPO se kotví do plochy střechy a prvků střechy. Alternativou kotvení je balastový systém tzv. zatížení štěrkem, případně můžeme hydroizolační fólii zatížit zelenou střechou. 

 11. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

  • Hydroizolační fólie je jednovrstvá vodotěsná membrána s výztuží anebo bez výztuže. Je vyrobená na bázi plastomerů a elastomerů a jsou s spojeny procesy odborně zvané kalandrováni, extrudovaní a mazá. 
  • Fólie je při výrobě spojována různými technikami buď horkým vzduchem anebo pomocí oboustranné lepící pásky. Při izolovaní střechy stačí položit jednu vrstvu fólie, kterou mechanicky kotvíme k ploše střechy. Fólie je elastická, odolná vůči ozónu a UV záření. Je dobře tvarovatelná, odolná proti prorůstání kořenů, kyselým dešťům i přelétavému ohni. 
  • Její výhodou je rovněž nízká hmotnost, minimální údržba, spojování přesahů bez použití oh a možnost aplikovat ji na všechny sklony střechy. 
  • Nevýhodou je náchylnost k mechanickému poškozeni, k přepáleni a plošným změnám. 
 12. FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC (mPVC)

  • Nejrozšířenějším typem fólií v Evropě jsou fólie z PVC, které se nejdříve vyráběly bez jakékoliv výztuže. Nároky na dimenzionální stabilitu však donutily výrobce strukturu fólií posílit. Fólie se totiž používají i jako výstelka hydraulických staveb a tunelů. 
  • Materiál PVC je v podstatě tvořen uhlovodíkovými řetězci, na nichž jsou atomy chlóru zajišťující UV stabilitu. K tomuto spojení se ještě přidávají další UV stabilizátory, fungicidy a pigmenty. 
  • Fólie z PVC se obvykle vyrábějí v tloušťkách 1,2 – 2,4 mm, výjimečně až 3 mm. Při aplikaci se spojují teplovzdušným svářením anebo speciálními lepidly na bázi PVC (např. tetrahydrofuranem apod.). 

  NEVÝHODA ZMĚKČOVADEL 

  Nejrozšířenější fólie z PVC obsahují monomerická změkčovadla, ty se však z fólie postupně uvolňují. Proces uvolňování se navíc výrazně zrychlí, pokud je fólie položená na jakémkoliv polystyrénovém anebo asfaltovém pásu či nátěru. Fólie následkem tohoto procesu později ztrácí pružnost a křehne. Uvolňující se změkčovadla navíc narušují chemickou strukturu polystyrénu a rozpouštějí asfalt. PVC fólie proto musí být oddělená od těchto materiálů, nejčastěji geotextílií. 

 13. EPDM MEMBRÁNY

  EPDM membrány patří mezi kvalitní fóliové hydroizolace. Je to syntetická kaučuková fólie, pro upřesnění jsou to uměle vyráběné elastomery, které jsou fyzikálně-chemicky podobné přírodnímu kaučuku. V našich klimatických podmínkách a při správné realizací se životnost fólie pohybuje do 50 let. EPDM membrána příliš neškodí životnému prostředí. Její roztažnost je větší než 300 %. Tím pádem se dokáže přizpůsobit pohybům budovy a teplotním výkyvům. Své fyzikální vlastnosti si zachovává i několik desetiletí a nevyžaduje žádnou údržbu. Její montáž je rychlá díky velkorozměrným plachtám. Nevýhodou je vysoká cena, pracné spojování, nutnost použití speciálních doplňků jako pásky, lepidla apod. 

 14. STŘÍKANÁ HYDROIZOLACE

  Stříkaná hydroizolace je nejjednodušší formou izolace plochých střech. Stříkáním nebo natíráním se hydroizolace dostane do nejkomplikovanějších detailů, samozřejmě pouze při správné realizací. Tvoří jednolitý celek, a tak se pravděpodobnost průniku vody přes střešní plášť minimalizuje. Technologie dnešní doby však stále neposkytují stříkanou hydroizolaci jako dlouhodobé řešení, a používá se většinou jako dočasná alternativa, která tvoří poměrně slušnou hydroizolační ochranu na krátkou dobu. Má delší proces tvrdnutí. Je vhodná pro izolaci spodní stavby a plochých střech, teras a balkónů, vodohospodářských staveb, parkovišť a na jiné povrchy. Hydroizolace velmi rychle ztrácí UV ochranu, a to urychlí proces stárnutí. 

Zateplení ploché střechy

Zateplení ušetří nemalé finance. Pokud Vás nepřesvědčíme my, věříme že Vás přesvědčí čísla. Ta totiž jasně hovoří sama za sebe.

Střešní konstrukcí uniká z budovy od 10 % do 25 % tepla. Průměrná slovenská domácnost spotřebuje asi 60 %z celkového množství energie na topení. Tato energie však postupně uniká do vnějšího prostředí jednotlivými stavebnými konstrukcemi.

Výsledkem podařené rekonstrukce ploché střechy je osvěžující chládek v létě, jelikož teplo neproniká ze stropů do místností pod střechou, a naopak příjemná teplota v zimě, jelikož teplo neuniká z místností přes strop směrem ven.

Plochou střechu byste měli zaizolovat/zateplit a zde je několik důvodů proč:

 • Zamezení kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu
 • Odstranění problémů se zatékáním přes spáry v panelech
 • Šetření nákladů na topení
 • Celkové zlepšení tepelné pohody v interiéru
 • Rekonstrukce zabrání vzniku tepelných mostů
 • V létě vám pod střechou nebude horko ale příjemně
 1. ZATEPLENÍ POLYURETÁNOVÝMI (PIR) DESKAMI

  • Polyuretan se velmi často používá jako tepelněizolační vrstva při plochých střechách na různých typech staveb. Výhodou polyuretanu je to, že v jednom výrobku spojuje tepelnou izolaci i hydroizolaci. Díky tomu minimalizujete náklady na realizaci rekonstrukce, a rovněž není nutno spojovat více vrstev izolací. Při určitých typech střech dokonce funguje polyuretan i jako parozábrana. 

    PREČO POLYURETÁN?

  • Polyuretanové desky mají celou řadu výhod. Mezi ně patří například dlouživotnost, vysoká odolnost vůči vlhkosti a odolnost vůči rozpadávání anebo hnití. Jelikož stává polyuretan suchý, zachovává si své tepelněizolační vlastnosti po celou svoji životnost. 
  • Díky pevnosti polyuretanových desek lze rovněž staré střechy vyspádovat a odstranit tak prohlubně, ve kterých předtím stála voda. 
  • Jelikož je polyuretan komplexní materiál, který izoluje vůči teplu i vodě, jeho položením máme za sebou téměř celou rekonstrukci střechy. Samozřejmě Vám však můžeme nabídnout i další služby jako nové oplechová na střeše, nový bleskosvod s revizí, rekonstrukce komínů či větráků, a ještě mnohem víc. 
 2. ZATEPLENÍ FOUKANOU MINERÁLNÍ VLNOU

  • Jedná se o izolaci, která je vhodná pro jednoduché i složité konstrukce. Fouká se z auta před objektem, přímo na místě určení, čím nevzniká nepořádek. Nevzniká odpad, realizace je čistá a rychlá. Výhody foukané minerální izolace jsou v jejich tepelných vlastnostech, ale taktéž stálosti a odolnosti vůči škůdcům a vlhkosti. 

  PROČ FOUKANÁ MINERÁLNÍ VLNA? 

  • Nejzákladnější výhodou foukaných izolací je, že izolační materiál se dostane skutečněude. Při aplikaci se nevytvoří mezerynevznikají tepelné mosty, čímž je zajištěná vysoká účinnost. 
  • Izolační materiál se dostane skutečněude. 
  • Protipožární odolnost (DIN 4102) ve třídě A1 /nehořlavé/. 
  • Odpuzuje a nezadržuje vlhkost. 
  • Aplikací se vytvoří podstatná zvuková izolace. 
  • Vytvoří se souvislá, ničím nepřerušená vrstva tepelné izolace. 
  • Nevzniká odpad, realizace je čistá a rychlá. 
  • Neobsahuje azbest, formaldehyd ani jiné škodlivé přísady. 
  • Životnost naší izolace je prakticky shodná se životností budovy. 
  • Aplikace je rychlá, běžný rodinný dům je zaizolován za cca 3-4 hodiny. 
 3. ZATEPLENÍ PĚNOVÝM POLYSTYRÉNEM

  • Pěnový (expandovaný) polystyrén je dnes jednou z nejpoužívanějších tepelných izolací jednoplášťových plochých střech. Dnešní polystyrén se však od toho z minulosti liší především kvalitou a inovativním způsobem výroby. 
  • Pokud správně zvolíte vhodný polystyrénový výrobek, kvalitní vodotěsnou izolaci a na rekonstrukci si najmete odborníky, tepelná izolace z pěnového polystyrénu vám zajistí tepelnou pohodu ve vaší stavbě i na více než 50 let. 
  • Rozvoj nových výrobních technologií na trh přinesl i spádový polystyrén. Díky němu lze ve střešním plášti jednoduše nahradit předtím používané monolitické spádové vrstvy z různých druhů betonu, které byly těžké, realizačně složité a vyžadovaly nevyhnutné technologické přestávky.
   PROČ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN? 

   • velmi nízká hodnota součinitelů tepelné vodivosti (W/mK) 
   • příznivá cena k vlastnostem tohoto tepelněizolačního materiálu 
   • velmi malá objemová hmotnost (pro PSB-S-25 je to kolem 21 kg/m3) 
   • velká pevnost v tlaku (pro PSB-S-25 je přípustné zatížení v tlaku větší než 1400 kg/m2) 
   • možnost vytváření spádových vrstev s libovolnými spády 

Výpočet je nezávazný a zdarma

Vypočítejte si cenu
ploché střechy

  O jakou službu máte zájem?*
  Typ vaší střechy*
  Velikost střechy v m2*
  SKLADBA STŘECHY: 3x hydroizolační vrstva - hydroizolační asfaltové pásy nejvyšší kvality s modifikací APP na bázi kaučuku + 1x tepelně izolační vrstva PIR bez nutnosti kotvení.
  SKLADBA STŘECHY: 1x hydroizolační vrstva - hydroizolační asfaltové pásy nejvyšší kvality s modifikací APP na bázi kaučuku.
  Kontaktní info*
  *Cenová nabídka bude zaslána do několika hodin
  Ceny jsou pouze orientační, pro upřesnění ceny nás neváhejte kontaktovat.
  Děkujeme [meno] za Váš zájem. V tabulce níže naleznete orientační ceny. Přesnou částku umíme určit až po osobní konzultaci, resp. obhlídce a diagnostiky střechy. Osobní obhlídka, diagnostika střechy a vypracování finální cenové nabídky jsou zdarma po celé ČR.
  Služba:
  Typ střechy:
  Velikost střechy v m2:
  Cena za střechu:
  Celková odhadovaná cena bez DPH:
  Celková odhadovaná cena s DPH:
  Připojili jsme také kopii Vaší kalkulace ke zprávě do Vašeho emailu.