Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • NAŠE REFERENCIEMartin, Slovenská Národná Knižnica – Oprava hydroizolácie plochej strechy so zateplením

  • Pred Pred
  • Po Po

• Typ stavby: Iné
• Mesto: Martin
• Plocha strechy: 790 m2
• Čas realizácie: 10 dní

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Pôvodná krytina bola vyhotovená z SBS modifikovaných asfaltových pásov.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 15 – tich rokoch od vyhotovenia.
⚠️ Nesprávne riešenie strešných detailov.

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Ponechanie pôvodnej vrstvy ako čiastočne funkčnej hydroizolácie.
✅ Aplikácia štvorvrstvového hydroizolačného systému z modifikovaných asfaltových pásov s modifikáciou APP.
1. Parotesná hydroizolačná vrstva ktorá zabezpečuje účinnú reguláciu vodných pár a umožňuje správnu aplikáciu PIR dosiek.
2. Tepelno-izolačná vrstva PIR o hrúbke 50mm s 0,022 λ DW/mK.
3. Termo-aktívna hydroizolačná vrstva pre správne napojenie na PIR.
4. Vrchná hydroizolačná vrstva s minerálnym posypom celoplošne, odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci atiku a atikové plechy čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu atiky.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová a plne pochôdzna.
✅ Záručná doba: 12 rokov
✅ Možnosť predĺženia záručnej doby až na 35 rokov

Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR ZADARMO!

Využité služby

  • Hydroizolácia plochej strechy
  • Zateplenie plochej strechy
  • Osobná obhliadka