Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • NAŠE REFERENCIELiptovský Mikuláš, Obchodné centrum – Oprava plochej strechy

  • Pred Pred
  • Po Po
• Typ stavby: Iné
• Mesto: Liptovský Mikuláš
• Plocha strechy: 1190 m2
• Čas realizácie: 15 dní

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️Pôvodná krytina bola vyhotovená z hydroizolačnej fólie, XPS polystyrénu a štrkového zásypu.
*tzv. obrátená strecha.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 12– tich rokoch od vyhotovenia.
⚠️ Nesprávne riešenie strešných detailov.

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Demontáž a likvidácia pôvodného štrkového zásypu cca 120 ton.
✅ Demontáž a likvidácia geotextílii pod jednotlivými demontovanými vrstvami.
✅ Ponechanie pôvodnej hydroizolačnej vrstvy ako podporná parozábrana.
✅ Ponechanie tepelno-izolačných vrstiev XPS.
*pozn. tepelná izolácia bola nepoškodená, preto sa opätovne využila.
✅ Aplikácia dvojvrstvového hydroizolačného systému z modifikovaných asfaltových pásov s modifikáciou APP.
1. Termo-aktívna hydroizolačná vrstva pre správne napojenie na XPS.
2. Vrchná hydroizolačná vrstva s minerálnym posypom celoplošne, odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
✅ Demontáž niektorých pôvodných klampiarskych prvkov.
✅ Osadenie nových odtokových vpustí.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci atiku a atikové plechy čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu atiky.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová a plne pochôdzna.
✅ Záručná doba: 12 rokov
Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR ZADARMO!

Využité služby

  • Osobná obhliadka
  • Hydroizolácia plochej strechy
  • Klampiarske práce