• NAŠE REFERENCELiptovský Mikuláš, Obchodné centrum – Oprava ploché střechy

 • Před Před
 • Po Po

 

 • Typ stavby: Jiné
  • Město: Liptovský Mikuláš
  • Plocha střechy: 1190 m2
  • Čas realizace: 15 dnů

  Zhodnocení původního stavu střechy:

  ⚠️Původní krytina byla vyhotovená z hydroizolační fólie, XPS polystyrénu a štěrkového zásypu
  *tzv. obrácená střecha.
  ⚠️Krytina vykazovala známky degradacen po 12– tich letech od vyhotovení.
  ⚠️Nesprávné řešení střešních detailů.

  Navržené technické řešení:

  ✅Demontáž a likvidace původního štěrkového zásypu cca 120 tun.
  ✅Demontáž a likvidace geotextílii pod jednotlivými demontovanými vrstvami.
  ✅Ponechání původní hydroizolační vrstvy jako podpůrné parozábrany.
  ✅Ponechání tepelněizolačních vrstev XPS.
  *pozn. tepelná izolace byla nepoškozená, proto se opětovně využila.
  ✅Aplikace dvojvrstvého hydroizolačního systému z modifikovaných asfaltových pásů s modifikací APP.

  1. Termo-aktivní hydroizolační vrstva pro správné napojení na XPS.
  2. Vrchní hydroizolační vrstva s minerálním posypem celoplošně, odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a mechanickému poškozeni.

  ✅Nový hydroizolační systém tvoří jednolitý celek přikrývající atiku a atikové plechy čímž odpadnou dodatečně náklady na údržbu atiky.
  ✅Střecha je po dobu celé své životnosti bezúdržbová a plně pochůzná.
  ✅Záruční doba: 12 let

  Diagnostika stavu střechy, osobní prohlídka a konzultace po celé SR ZDARMA!

Využité služby

 • Osobní prohlídka
 • Hydroizolace ploché střechy
 • Klempířské práce