Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • NAŠE REFERENCIEDudince, Hotel HVIEZDA komplex – Oprava hydroizolácie plochej strechy

  • Pred Pred
  • Po Po

• Typ stavby: Hotelový komplex
• Mesto: Dudince
• Plocha strechy: 1250m2
• Čas realizácie: 18 dní

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Pôvodná krytina bola vyhotovená z EPDM membrány a oxidovaných asfaltových pásov.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 20 – tich rokoch od vyhotovenia.

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Demontáž hydroizolácie na pôvodnú hydroizoláciu.
✅ Aplikácia jednovrstvového hydroizolačného systému z modifikovaných asfaltových pásov s modifikáciou APP. Vrchná hydroizolačná vrstva s minerálnym posypom celoplošne, odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci atiku a atikové plechy čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu atiky.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová a plne pochôdzna.
✅ Doplnenie bleskozvodových podpier.
✅ Záručná doba: 12 rokov

Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR ZADARMO!

Využité služby

  • Demontáž pôvodnej hydroizolácie
  • Hydroizolácia plochej strechy
  • Osobná obhliadka