• NAŠE REFERENCEDudince, Hotel HVIEZDA komplex – Oprava hydroizolace ploché střechy

  • Před Před
  • Po Po

• Typ stavby: Hotelový komplex
• Město: Dudince
• Plocha střechy: 1250 m2
• Čas realizace: 18 dnů 

Zhodnocení původního stavu střechy: 

 ⚠️Původní krytina byla vyhotovená z EPDM membrány a oxidovaných asfaltových pásů.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradace po 20 – ti letech od vyhotovení. 

Navržené technické řešení: 

✅ Demontáž hydroizolace na původní hydroizolaci.
✅ Aplikace jednovrstvého hydroizolačního systému z modifikovaných asfaltových pásů s modifikaci APP. Vrchní hydroizolační vrstva s minerálním posypem celoplošně, odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a mechanickému poškozeni.
✅ Nový hydroizolační systém tvoří jednolitý celek přikrývající atiku a atikové plechy čímž odpadávají dodatečně náklady na údržbu atiky.
✅ Střecha je po dobu celé své životnosti bezúdržbová a plně pochůzná.
✅Doplnění bleskosvodných podpěr.
✅ Záruční doba: 12 let 

Diagnostika stavu střechy, osobní prohlídka a konzultace po celé SR ZDARMA! 

Využité služby

  • Demontáž původní hydroizolace
  • Hydroizolace ploché střechy
  • Osobní prohlídka