Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • NAŠE REFERENCIEČečejovce, Rodinný dom – Oprava hydroizolácie plochej strechy so zateplením

  • Pred Pred
  • Po Po

Typ stavby: Rodinný dom
Miesto: Čečejovce
Plocha strechy 170m2
Čas realizácie 4 dni

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Pôvodná krytina bola vyhotovená z oxidovanývh asfaltových pásov.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 13 – tich rokoch od vyhotovenia.
⚠️ Nesprávne riešenie strešných detailov.

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Ponechanie pôvodnej vrstvy ako čiastočne funkčnej hydroizolácie.
✅ Aplikácia štvorvrstvového hydroizolačného systému z modifikovaných asfaltových pásov s modifikáciou APP.
1. Parotesná hydroizolačná vrstva ktorá zabezpečuje účinnú reguláciu vodných pár a umožňuje správnu aplikáciu PIR dosiek.
2. Tepelno-izolačná vrstva PIR o hrúbke 50mm s 0,022 λ DW/mK.
3. Termo-aktívna hydroizolačná vrstva pre správne napojenie na PIR.
4. Vrchná hydroizolačná vrstva s minerálnym posypom celoplošne, odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci atiku a atikové plechy čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu atiky.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová.
✅ Záručná doba: 12 rokov

Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR ZADARMO!

Využité služby

  • Hydroizolácia plochej strechy
  • Zateplenie plochej strechy
  • Osobná obhliadka