• NAŠE REFERENCEČečejovce, Rodinný dům – Oprava hydroizolace ploché střechy se zateplením

  • Před Před
  • Po Po

Typ stavby: Rodinný dům
Místo: Čečejovce
Plocha střechy 170 m2
Čas realizace 4 dny 

Zhodnocení původního stavu střechy: 

⚠️ Původní krytina byla vyhotovená z oxidovaných asfaltových pásů.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradace po 13 – ti letech od vyhotovení.
⚠️ Nesprávné řešení střešních detailů. 

Navržené technické řešení: 

 ✅Ponecháni původní vrstvy jako částečně funkční hydroizolace.
 ✅Aplikace čtyřvrstvého hydroizolačního systému z modifikovaných asfaltových pásů s modifikací APP.
1. Parotěsná hydroizolační vrstva která zajišťuje účinnou regulaci vodních par a umožňuje správnou aplikaci PIR desek.
2. Tepelněizolační vrstva PIR o tloušťce 50mm s 0,022 λ DW/mK.
3. Termo-aktivní hydroizolační vrstva pro správné napojení na PIR.
4. Vrchní hydroizolační vrstva s minerálním posypem celoplošně, odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a mechanickému poškozeni.
✅ Nový hydroizolační systém tvoří jednolitý celek přikrývající atiku a atikové plechy čímž odpadávají dodatečné náklady na údržbu atiky.
✅ Střecha je po dobu celé své životnosti bezúdržbová.
✅ Záruční doba: 12 let 

Diagnostika stavu střechy, osobní prohlídka a konzultace po celé SR ZDARMA! 

Využité služby

  • Hydroizolace ploché střechy
  • Zateplení ploché střechy
  • Osobní prohlídka