Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
 • NAŠE REFERENCIEBratislava, Bytový dom – Oprava hydroizolácie plochej strechy

 • Pred Pred
 • Po Po

 

 • Typ stavby: Bytový dom
 • Mesto: Bratislava, Záhorská Bystrica
 • Plocha strechy:  1850 m2
 • Čas realizácie: 35 dní

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Pôvodná krytina bola vyhotovená z hydroizolačnej fólie, XPS polystyrénu a štrkového zásypu.
*Tzv. obrátená strecha.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 8 – mich rokoch od vyhotovenia.
⚠️ Nesprávne riešenie strešných detailov.

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Demontáž a likvidácia pôvodného štrkového zásypu cca 240 ton.
✅ Demontáž a likvidácia jednej z pôvodných dvoch tepelno-izolačných vrstiev XPS ktorá sa nachádzala pod štrkovým zásypom.
✅ Demontáž a likvidácia geotextílii pod jednotlivými demontovanými vrstvami.
✅ Ponechanie pôvodnej hydroizolačnej vrstvy ako podporná parozábrana.
✅ Ponechanie jednej z pôvodných dvoch tepelno-izolačných vrstiev XPS ktorá sa nachádzala pod pôvodnou hydroizolačnou fóliou.
*pozn. tepelná izolácia bola nepoškodená, preto sa opätovne využila.
✅ Aplikácia štvorvrstvového hydroizolačného systému z modifikovaných asfaltových pásov s modifikáciou APP.
1. Parotesná hydroizolačná vrstva ktorá zabezpečuje účinnú reguláciu vodných pár a umožňuje správnu aplikáciu PIR dosiek.
2. Tepelno-izolačná vrstva PIR o hrúbke 100mm s 0,022 λ DW/mK uchytená na podklad špeciálnym lepidlom.
3. Termo-aktívna hydroizolačná vrstva pre správne napojenie na PIR.
4. Vrchná hydroizolačná vrstva s minerálnym posypom celoplošne, odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
✅ Demontáž niektorých pôvodných klampiarskych prvkov.
✅ Osadenie nových odtokových vpustí.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci atiku a atikové plechy čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu atiky.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová a plne pochôdzna.
✅ Záručná doba: 12 rokov
✅ Možnosť predĺženia záručnej doby až na 35 rokov

Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR ZADARMO!

Využité služby

 • Demontáž a likvidace původních vrstev
 • Hydroizolace ploché střechy
 • Zateplení ploché střechy
 • Osobní prohlídka