• NAŠE REFERENCEBratislava, Bytový dům – Oprava hydroizolace ploché střechy

  • Před Před
  • Po Po

 

  • Typ stavby: Bytový dom
  • Mesto: Bratislava, Záhorská Bystrica
  • Plocha strechy:  1850 m2
  • Čas realizácie: 35 dní

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Původní krytina byla vyhotovená z hydroizolační fólie, XPS polystyrénu a štěrkového zásypu. 
*Tzv. obrácená střecha.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradace po 8 – mi letech od vyhotovení
⚠️ Nesprávné řešení střešních detailů.

Navržené technické řešení: 

✅ Demontáž a likvidace původního štěrkového zásypu cca 240 tun.
✅ Demontáž a likvidace jedné z původních dvou tepelněizolačních vrstev XPS která se nacházela pod štěrkovým zásypem.
✅  Demontáž a likvidace geotextílii pod jednotlivými demontovanými vrstvami.
✅ Ponechání původní hydroizolační vrstvy jako podpůrné parozábrany.
✅ Ponechání jedné z povodních dvou tepelněizolačních vrstev XPS která se nacházela pod původní hydroizolační fól. 
*pozn. tepelná izolace byla nepoškozená, proto se opětovně využila.
✅ Aplikace čtyřvrstvého hydroizolačního systému z modifikovaných asfaltových pásů s modifikací APP. 
1. Parotěsná hydroizolační vrstva která zajišťuje účinnou regulaci vodních par a umožňuje správnou aplikaci PIR desek. 
2. Tepelněizolační vrstva PIR o tloušťce 100mm s 0,022 λ DW/mK uchycená na podklad speciálním lepidlem. 
3. Termo-aktivní hydroizolační vrstva pro správné napojení na PIR. 
4. Vrchní hydroizolační vrstva s minerálním posypem celoplošně, odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a mechanickému poškozeni. 
✅ Demontáž některých původních klempířských prvků.
✅ Osazeni nových odtokových vpustí.
✅ Nový hydroizolační systém tvoří jednolitý celek přikrývající atiku a atikové plechy čímž odpadnou dodatečné náklady na údržbu atiky.
✅ Střecha je po dobu celé své životnosti bezúdržbová a plně pochůzná.
✅ Záruční doba: 12 let
✅ Možnost prodloužení záruční doby až na 35 let

Diagnostika stavu střechy, osobní prohlídka a konzultace po celé SR ZDARMA! 

Využité služby

  • Demontáž a likvidácia pôvodných vrstiev
  • Hydroizolácia plochej strechy
  • Zateplenie plochej strechy
  • Osobná obhliadka