Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • NAŠE REFERENCIEBanská Bystrica, Výrobný objekt – Oprava hydroizolácie plochej strechy

  • Pred Pred
  • Po Po

• Typ stavby: Výrobný objekt
• Mesto: Banská Bystrica
• Plocha strechy: 2500m2
• Čas realizácie: 15 dní

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Pôvodná krytina bola vyhotovená z trapézového plechu.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 15 – tich rokoch od vyhotovenia.
⚠️ Nesprávne riešenie strešných detailov.

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Ponechanie pôvodnej vrstvy ako čiastočne funkčnej hydroizolácie.
✅ Aplikácia trojvrstvového hydroizolačného systému z modifikovanych asfaltových pásov s modifikáciou APP.
1. Tepelno-izolačná vrstva PIR o hrúbke 50mm s 0,022 λ DW/mK uchytená na podklad špeciálnym lepidlom.
2. Termo-aktívna hydroizolačná vrstva pre správne napojenie na PIR.
3. Vrchná hydroizolačná vrstva s minerálnym posypom celoplošne, odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
✅ Demontáž niektorých pôvodných klampiarskych prvkov.
✅ Osadenie nových odtokových vpustí.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci atiku a atikové plechy čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu atiky.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová a plne pochôdzna.
✅ Záručná doba: 12 rokov

Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR ZADARMO!

Využité služby

  • Hydroizolácia plochej strechy
  • Zateplenie plochej strechy
  • Osobná obhliadka