• NAŠE REFERENCEBanská Bystrica, Výrobní objekt – Oprava hydroizolace ploché střechy

  • Před Před
  • Po Po

Typ stavby: Výrobní objekt
• Město: Banská Bystrica
• Plocha střechy: 2500 m2
• Čas realizace: 15 dnů 

Zhodnocení původního stavu střechy: 

 ⚠️Původní krytina byla vyhotovená z trapézového plechu.
 ⚠️Krytina vykazovala známky degradace po 15 – tich letech od vyhotovení.
 ⚠️Nesprávné řešení střešních detailů. 

Navržené technické řešení: 

✅ Ponechání původní vrstvy jako částečně funkční hydroizolace.
 ✅Aplikace trojvrstvového hydroizolačního systému z modifikovaných asfaltových pásů s modifikací APP.
1. Tepelněizolační vrstva PIR o tloušťce 50mm s 0,022 λ DW/mK uchycená na podklad speciálním lepidlem.
2. Termo-aktivní hydroizolační vrstva pro správné napojení na PIR.
3. Vrchní hydroizolační vrstva s minerálním posypem celoplošně, odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a mechanickému poškozeni.
 ✅Demontáž některých původních klempířských prvků.
 ✅Osazení nových odtokových vpustí.
 ✅Nový hydroizolační systém tvoří jednolitý celek přikrývající atiku a atikové plechy čímž odpadnou dodatečné náklady na údržbu atiky.
 ✅Střecha je po dobu celé své životnosti bezúdržbová a plně pochůzná.
 ✅Záruční doba: 12 let 

Diagnostika stavu střechy, osobní prohlídka a konzultace po celé SR ZDARMA! 

Využité služby

  • Hydroizolace ploché střechy
  • Zateplení ploché střechy
  • Osobní prohlídka