Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • NAŠE REFERENCIETrnava, Výrobný objekt – Oprava hydroizolácie plochej strechy

  • Pred Pred
  • Po Po
  • Typ stavby: Výrobný objekt
  • Mesto: Trnava
  • Plocha strechy: 2500 m2
  • Čas realizácie: 7 dní

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Pôvodná krytina bola vyhotovená z hydroizolačnej fólie
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 9 – tich rokoch od vyhotovenia.
⚠️ Nesprávne riešenie strešných detailov.

 

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Ponechanie pôvodnej hydroizolačnej vrstvy ako podporná parozábrana.
✅ Aplikácia separačnej vrstvy – geotextília 500g/m2
✅ Aplikácia novej hydroizolačnej vrstvy vrátane mechanického kotvenia – PVC fólia o hrúbke 1,5mm odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
✅ Demontáž niektorých pôvodných klampiarskych prvkov.
✅ Osadenie nových odtokových vpustí.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci atiku a atikové plechy čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu atiky.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová a plne pochôdzna.
✅ Záručná doba: 10 rokov

Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR a ČR ZADARMO!

Využité služby

  • Osobná obhliadka
  • Hydroizolácia plochej strechy