Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • NAŠE REFERENCIESenec, Rodinný dom – Oprava hydroizolácie plochej strechy

  • Pred Pred
  • Po Po

• Typ stavby: Rodinný dom
• Mesto: Senec
• Plocha strechy: 50m2
• Čas realizácie: 1 deň

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Pôvodná krytina bola vyhotovená z tekutej hydroizolačnej hmoty.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 5 – tich rokoch od vyhotovenia.

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Vyčistenie povrchu od nečistôt.
✅ Aplikácia dvojvrstvového hydroizolačného systému z použitím špeciálnej hydroizolačnej hmoty. Tekutá hydroizolácia má minerálnu štruktúru po celej svojej ploche. Je odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom, mechanickému poškodeniu a je protišmyková.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci klampiarske prvky čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová a plne pochôdzna.
✅ Záručná doba: 5 rokov

Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR ZADARMO!

Využité služby

  • Hydroizolácia plochej strechy
  • Osobná obhliadka