Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • NAŠE REFERENCIELehota pod Vtáčnikom, Rodinný dom – Oprava hydroizolácie plochej strechy

  • Pred Pred
  • Po Po

• Typ stavby: Rodinný dom
• Mesto: Lehota pod Vtáčnikom
• Plocha strechy: 150 m2
• Čas realizácie: 1 deň

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Pôvodná krytina bola vyhotovená z oxidovaných asfaltových pásov.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 16 – tich rokoch od vyhotovenia.
⚠️ Nesprávne riešenie strešných detailov.

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Ponechanie pôvodnej hydroizolačnej vrstvy ako čiastočne funkčnej hydroizolácie.
✅ Aplikácia jednovrstvového hydroizolačného systému z modifikovaných asfaltových pásov s modifikáciou APP. Vrchná hydroizolačná vrstva s minerálnym posypom celoplošne, odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci atiku a atikové plechy čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu atiky.
✅ Vysunutie nových atikových plechov pre budúce zateplenie fasády.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová a plne pochôdzna.
✅ Záručná doba: 12 rokov

Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR ZADARMO!

Využité služby

  • Hydroizolácia plochej strechy
  • Klampiarske práce
  • Osobná obhliadka