Pracujeme po celej Slovenskej Republike
SK
  • NAŠE REFERENCIEBratislava, Rodinný dom – Oprava hydroizolácie plochej strechy a zelená strecha ECOSEDUM®

  • Pred Pred
  • Po Po

Typ stavby: Rodinný dom
Miesto: Bratislava
Plocha strechy: 210m2
Čas realizácie: 3 dni

Zhodnotenie pôvodného stavu strechy:

⚠️ Pôvodná krytina bola vyhotovená z asfaltových pásov s modifikáciou SBS.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradácie po 13 – tich rokoch od vyhotovenia.
⚠️ Nesprávne riešenie strešných detailov.

Navrhnuté technické riešenie:

✅ Ponechanie pôvodnej vrstvy ako čiastočne funkčnej hydroizolácie.
✅ Úprava nerovností povrchu.
✅ Aplikácia nového hydroizolačného systému z modifikovaných asfaltových pásov s modifikácie APP – vrchná hydroizolačná vrstva s minerálnym posypom celoplošne, odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
✅ Nový hydroizolačný systém tvorí jednoliaty celok prekrývajúci atiku a atikové plechy čím odpadajú dodatočne náklady na údržbu atiky.
✅ Strecha je po dobu celej svojej životnosti bezúdržbová.
✅ Zelená strecha na malej časti strechy na prianie majiteľa.
✅ Nový bleskozvod vrátane zvodu a uzemnenia.
✅ Vyčistenie pôvodného odkvapového systému.
✅ Záručná doba: 12 rokov
✅ Záručná doba na zelenú strechu: 20 rokov

Diagnostika stavu strechy, osobná obhliadka a konzultácia po celej SR ZADARMO!

Využité služby

  • Oprava hydroizolácia plochej strechy
  • Osobná obhliadka
  • Zelená strecha ECOSEDUM®
  • Bleskozvod