• NAŠE REFERENCESvätoplukovo, Rodinný dům – Oprava hydroizolace ploché střechy se zateplením

  • Před Před
  • Po Po

• Typ stavby: Rodinný dům + garáž
• Město: Svätoplukovo
• Plocha střechy: 180 m2
• Čas realizace: 4 dny 

Zhodnocení původního stavu střechy: 

⚠️ Původní krytina byla vyhotovená z falcovaného plechu.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradace po 30 – ti letech od vyhotovení. 

Navržené technické řešení: 

✅ Ponecháni původní vrstvy jako částečně funkční hydroizolace.
✅ Aplikace čtyřvrstvého hydroizolačního systému z modifikovaných asfaltových pásů s modifikací APP.
1. Parotěsná hydroizolační vrstva která zajišťuje účinnou regulaci vodních par a umožňuje správnou aplikaci PIR desek.
2. Tepelněizolační vrstva PIR o tloušťce 100mm s 0,022 λ DW/mK.
3. Termo-aktivní hydroizolační vrstva pro správné napojení na PIR.
4. Vrchní hydroizolační vrstva s minerálním posypem celoplošně, odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a mechanickému poškozeni.
✅ Vysunutí atikových plechů pro budoucí zateplení fasády.
✅ Montáž nového okapového systému KJG.
✅ Nový hydroizolační systém tvoří jednolitý celek přikrývající atiku a atikové plechy čím odpadávají dodatečné náklady na údržbu atiky.
✅ Střecha je po dobu celé své životnosti bezúdržbová a plně pochůzná.
 ✅Záruční doba: 12 let
✅ Možnost prodloužení záruční doby až na 35 let 

Diagnostika stavu střechy, osobní prohlídka a konzultace po celé SR ZDARMA! 

Využité služby

  • Hydroizolace ploché střechy
  • Zateplení ploché střechy
  • Klempířské práce
  • Osobní prohlídka