• NAŠE REFERENCEBratislava, Bytový dům – Oprava hydroizolace ploché střechy

  • Před Před
  • Po Po

• Typ stavby: Bytový dům
• Město: Bratislava
• Plocha střechy: 350 m2
• Čas realizace: 2 dny 

Zhodnocení původního stavu střechy: 

⚠️ Původní krytina byla vyhotovená z falcovaného plechu, který byl pokrytý hydroizolačními nátěry.
⚠️ Krytina vykazovala známky degradace po 30 – ti letech od vyhotovení.
 ⚠️Nesprávné řešení střešních detailů. 

Navržené technické řešení: 

✅ Ponecháni původní hydroizolační vrstvy jako částečně funkční hydroizolace.
✅ Aplikace jednovrstvého hydroizolačního systému z modifikovaných asfaltových pásů s modifikaci APP. Vrchní hydroizolační vrstva s minerálním posypem celoplošně, odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a mechanickému poškozeni.
✅ Nový hydroizolační systém tvoří jednolitý celek přikrývající atiku a atikové plechy čím odpadávají dodatečné náklady na údržbu atiky.
✅ Střecha je po dobu celé své životnosti bezúdržbová a plně pochůzná.
✅ Doplnění bleskosvodných podpěr.
✅ Záruční doba: 12 let 

Diagnostika stavu střechy, osobní prohlídka a konzultace po celé SR ZDARMA! 

Využité služby

  • Hydroizolace ploché střechy
  • Oprava ploché střechy