Zateplenie ušetrí nemalé financie. Ak Vás nepresvedčíme my, veríme že Vás presvedčia čísla. Tie totiž jasne hovoria samy za seba. 

Strešnou konštrukciou uniká z budovy od 10% do 25% tepla. Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 60%z celkového množstva energie na vykurovanie. Táto energia však postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými stavebnými konštrukciami.

Plochú strechu by ste mali za-izolovať/zatepliť a tu je niekoľko dôvodov prečo:
 

 • vodné pary  sa prestanú kondenzovať na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie, vďaka čomu sa zbavíte plesní
 • celkovo sa Vám zlepší tepelná pohoda v interiéri
 • zmiznú problémy so zatekaním cez škáry v paneloch (pri panelových domoch)
 • rekonštrukcia zabráni vzniku tepelných mostov
 • ušetríte náklady na vykurovanie
 • v lete vám pod strechou nebude horúco ale príjemne

ZATEPLENIE POLURETÁNOVÝMI DOSKAMI

Zateplenie a izolácia plochých striech polyuretánovými doskami

 • Polyuretán sa veľmi často používa ako tepelno-izolačná vrstva pri plochých strechách na rôznych typoch stavieb. Výhodou polyuretánu je to, že v jednom výrobku spája tepelnú izoláciu aj hydroizoláciu. Vďaka tomu minimalizujete náklady na realizáciu rekonštrukcie, a tiež nie je nutné spájať viac vrstiev izolácií. Pri určitých typoch striech dokonca funguje polyuretán aj ako parozábrana.

  PREČO POLYURETÁN?

 • Polyuretánové dosky majú celý rad výhod. Medzi ne patrí napríklad dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči vlhkosti a odolnosť voči rozpadávaniu alebo hnitiu. Keďže ostáva polyuretán suchý, zachováva si svoje tepelno-izolačné vlastnosti po celú svoju životnosť.
 • Vďaka pevnosti polyuretánových dosiek je tiež možné staré strechy vyspádovať a odstrániť tak priehlbiny, v ktorých predtým stála voda.
 • Keďže polyuretán je komplexný materiál, ktorý izoluje voči teplu aj vode, jeho položením máme za sebou takmer celú rekonštrukciu strechy. Samozrejme vám však môžeme ponúknuť aj ďalšie služby ako nové oplechovanie na streche, nový bleskozvod s revíziou, rekonštrukcia komínov či vetrákov a ešte oveľa viac.

Výsledkom podarenej rekonštrukcie plochej strechy je osviežujúci chládok v lete, keďže teplo nepreniká zo stropov do miestností      pod strechou a naopak príjemná teplota v zime, keďže teplo neuniká z miestností cez strop smerom von.

ZATEPLENIE FÚKANOU MINERÁLNOU VLNOU

 • Jedná sa o izoláciu, ktorá je vhodná pre jednoduché aj zložité konštrukcie. Fúka sa z auta pred objektom, priamo na mieste určenia, čím nevzniká neporiadok. Nevzniká odpad, realizácia je čistá a rýchla. Výhody fúkanej minerálnej izolácie sú v jej tepelných vlastnostiach, ale tiež stálosti a odolnosti voči škodcom a vlhkosti.

PREČO FÚKANÁ MINERÁLNA VLNA?

 • Najzákladnejšou výhodou fúkaných izolácií je, že izolačný materiál sa dostane skutočne všade. Pri aplikácii sa nevytvoria medzery – nevznikajú tepelné mosty, čím je zabezpečená vysoká účinnosť.
 • Izolačný materiál sa dostane skutočne všade.
 • Protipožiarna odolnosť (DIN 4102) v triede A1 /nehorľavé/.
 • Odpudzuje a nezadržuje vlhkosť (je priedušná a od výroby hydrofobizovaná).
 • Aplikáciou sa vytvorí podstatná zvuková izolácia.
 • Vytvorí sa súvislá, ničím neprerušená vrstva tepelnej izolácie.
 • Nevzniká odpad, realizácia je čístá a rýchla.
 • Neobsahuje azbest, formaldehyd ani iné škodlivé prísady.
 • Životnosť našej izolácie je prakticky zhodná so životnosťou budovy.
 • Aplikácia je rýchla, bežný rodinný dom je zaizolovaný cca za 3-4 hodiny.

ZATEPLENIE PENOVÝM POLYSTYRÉNOM

 • Penový (expandovaný) polystyrén je dnes jednou z najpoužívanejších tepelných izolácií jednoplášťových plochých striech. Dnešný polystyrén sa však od toho z minulosti líši hlavne kvalitou a inovatívnym spôsobom výroby.
 • Ak správne zvolíte vhodný polystyrénový výrobok, kvalitnú vodotesnú izoláciu a na rekonštrukciu si najmete odborníkov, tepelná izolácia z penového polystyrénu vám zaistí tepelnú pohodu vo vašej stavbe aj na viac ako 50 rokov.
 • Rozvoj nových výrobných technológií na trh priniesol aj spádový polystyrén. Vďaka nemu je možné v strešnom plášti jednoducho nahradiť predtým používané monolitické spádové vrstvy z rôznych druhov betónov, ktoré boli ťažké, realizačne zložité a vyžadovali si nevyhnutné technologické prestávky.

PREČO PENOVÝ POLYSTYRÉN?

 • veľmi nízka hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti (W/mK)
 • priaznivá cena k vlastnostiam tohto tepelnoizolačného materiálu
 • veľmi malá objemová hmotnosť (pre PSB-S-25 je to okolo 21 kg/m3)
 • veľká pevnosť v tlaku (pre PSB-S-25 je prípustné zaťaženie v tlaku väčšie než 1400 kg/m2)
 • možnosť vytvárania spádových vrstiev s ľubovoľnými spádmi

Vypočítajte si cenu plochej strechy

NON-STOP infolinka
0911 90 91 91
alebo
0911 46 91 91

V prípade akýchkoľvek otázok alebo informácií nás neváhajte kontaktovať.

info@gamat.sk

Loading