Aby sme Vám vedeli zaručiť najlepšiu kvalitu a účinnosť realizovanej hydroizolácie dbáme na spojenie kvalitného a odolného materiálu spolu s odbornou realizáciou. 

TECHNOLÓGIE spoločnosti GAMAT vyplývajú z viac ako 25 – ročných skúseností. Za túto dobu sme zrealizovali viac ako 1 500 000m2 hydroizolácií a izolácií, pomohli sme stovkám až tisíckam spokojných zákazníkov.

Vhodnou a odporúčanou voľbou sú nami používané materiály od popredných talianských, francúzskych a nemeckých výrobcov. Tieto materiály vysoko prevyšujú kvalitatívne štandardy medzinárodných certifikátov kvality a sú osvedčené v najťažších poveternostných podmienkach po celom svete.

Materiály s ktorými pracujeme sú vhodné pre použitie rôzneho druhu s certifikovanou životnosťou od 30 do 80 rokov. 

Samotnú technológiu si dobre uschovávame a predvádzame ju výhradne na osobných obhliadkach s klientom.

Disponujeme všetkým potrebným vybavením pre kompletnú realizáciu hydroizolácie, zateplenia a kompletnej rekonštrukcie plochých striech po celej Slovenskej Republike. Pravidelne absolvujeme školenie od výrobcov ale aj bezpečnostné školenia a školenia na práce vo výškach.

  • Aby sme mohli určiť príčinu porúch sú analýza a návrh riešenia najdôležitejšie. Preto vždy pred samotným návrhom odstránenia príčiny je nevyhnutné vykonať osobnú obhliadku strechy, a podľa potreby aj sondu do strešného plášťa. Pri osobnej obhliadke sa identifikujú príčiny zatekania.
  • Myslíme si že na detailoch záleží, preto naša spoločnosť dbá na výber moderných a kvalitných technológií. Realizujeme diela ktoré spĺňajú kvalitatívne normy na veľmi vysokej úrovni. To docielime spojením kvalitnej práce a technologicky správnej realizácie.
  • Po osobnej obhliadke strechy, vyhotovíme návrh technického riešenia. Tejto dokumentácií venujeme veľkú pozornosť. Kedže je každá strecha individuálna, disponujeme atypickými aj systémovými postupmi, ktoré sme sami navrhli pre zabezpečenie najlepšej kvality a funkčnosti počas našej dlhodobej praxe.

Po všetkých predchádzajúcich úkonoch je vykonaná samotná realizácia strechy. Túto prácu vykonávame my a naši špičkoví školení pracovníci. Každý z nás je zaškolený priamo u ich dodávateľa pre jednotlivé technológie.