Problematika plochých striech je celkom zložitá. Aby sme mohli začať rekonštruovať, potrebujeme niekoľko vstupných informácií. Všetko má svoju postupnosť a systém. Každá strecha si po čase vyžaduje údržbu a rôzne opravy. Strecha si po svojej životnosti vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

Najčastejšími dôvodmi rekonštrukcie plochých striech sú nesprávne riešené strešné detaily, materiálová degradácia a  jednotlivé vrstvy strechy. Tieto dôvody spôsobujú častokrát nechcené zatekanie strechy. Ďalšie dôvody sú nevyhovujúce tepelné vlastnosti, zmena účelu používania strechy ale aj iné stavebno konštrukčné dôvody. 

Priebeh rekonštrukcie našou spoločnosťou.

» PRVÝ KROK:

 • Telefonická alebo mailová komunikácia, dohodnutie osobnej obhliadky.

» DRUHÝ KROK:

 • Osobná obhliadka s ukážkou technológie.
 • Presné zmeranie strechy a analýza stavu.
 • Strechu musíme vidieť a zhodnotiť jej stav. Na to nám poslúžia sondy, ktorými overíme existenciu jednotlivých vrstiev a ich technický stav. Každá strecha je individuálna, preto sa môže líšiť umiestnenie sond a aj ich počet. Až priamo na mieste vieme určiť to, či treba strechu dlhodobejšie sledovať a urobiť ešte ďalšie podporné merania.

» TRETÍ KROK:

 • Návrh vhodného technického a technologického riešenia, podrobné prejednanie s klientom o možných variantoch.
 • Osobná obhliadka nám poskytne podrobné údaje pre spracovanie technického riešenia. To rieši strechu ako celok v nadväznosti na okolité konštrukcie. Technické riešenie je vypracované zo skutočného stavu strechy a do detailov.
 • Po vypracovaní návrhu technického riešenia Vám je zaslané mailom prípadne na adresu.
 • Čakáme na Vašu odpoveď a v prípade, že ste sa rozhodli pre realizáciu, prejdeme do ďalšieho kroku a teda k samotnej realizácii.

» ŠTVRTÝ KROK:

 • V niektorých prípadoch je potrebné starý plášť odstrániť a demontovať a až tak položiť nový.
 • V 98% prípadoch sa však starý plášť ponecháva a bez demontáže sa realizuje nový hydroizolačný plášť.
 • V prípade potreby starý plášť perforujeme a vyrovnávame a naň aplikujeme nový hydroizolačný plášť.
 • V poslednom prípade je možnosť výmeny hydroizolačného povlaku a doplnenie tepelnej izolácie. 
 • Výsledkom rekonštrukcie bude obnovenie hydroizolačných, statických a tepelno-izolačných vlastností vašej strechy.
IMG_3692 Hotel HVIEZDA, Dudince

» PIATKY KROK:

 • Po  osobnom odovzdaní dokončenej strechy Vám ukážeme ako sa správne o strechu starať, i keď je hydroizolácia po celú dobu svojej životnosti bezúdržbová.