Túžite po terase na streche?  Je to v praxi pochôdzna strecha. Tento typ strechy je veľmi obľúbený u staviteľov a projektantov, no v minulosti s ním boli hlavne zlé skúsenosti. Aj preto dnes majú ľudia strach z rovných striech. Všetky možné prekážky ale vieme odstrániť.

Ako pri akejkoľvek streche, aj pri tej pochôdznej ide o vodotesnosť, izoláciu , pevnosť a funkčnosť. A práve tieto vlastnosti nám pomáhajú dosiahnuť nové materiály, ktoré GAMAT používa pri konštrukcii nových striech aj rekonštrukcii tých starých alebo porušených.

Sú to hlavne modifikované asfaltové pásy APP, SBS, APAO, či hydroizolačné fólie s vysokým stupňom mechanického odporu a vynikajúcou elasticitou. Sú odolné voči presileniu materiálu, pretrhnutiu, prepichnutiu či posunom.

Veľmi dôležitá je aj parozábrana. Jej hrúbku určujeme podľa platných noriem, no najmä tak, aby sa rosný bod nedostal pod zábranu a nedošlo ku skvapalneniu pár v izolačnej vrstve.

Inovatívne a moderné materiály, ktoré používame na izoláciu plochých striech, sú naozaj odolné a poskytujú perfektnú oporu pre zaťažovanú strechu, ktorá je denne vystavovaná tlaku a veľkej mechanickej námahe.