Okrem realizácie izolácií a hydroizolácií sa špecializujeme aj na niekoľko ďalších činností ktoré sú častokrát potrebné pre sebestačnosť spoločnosti. Špecializáciou sa na tieto rozličné odvetvia dokážeme zabezpečiť kvalitnú prácu, dlhú záruku a spokojných zákazníkov.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BLESKOZVODY

STREŠNÉ SVETLÍKY

ODVETRANIE STRECHY

REVÍZIE A ÚDRŽBY

ISKROVÉ SKÚŠKY

ODTRHOVÉ SKÚŠKY

ŠKOLENIA