Obsah stránok a dizajn webu www.gamat.sk je výhradným vlastníctvom spoločnosti GAMAT, s.r.o. Akékoľvek neoprávnené používanie, kopírovanie či iné zneužitie je trestné a bude riešené právnou formou.